LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TIÊU DÙNG VIỆT NAM

CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - GIÁM SÁT – TRUY XUẤT MINH BẠCH VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

CUNG CẤP THÔNG TIN TRUY XUẤT MINH BẠCH CHO SÀN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN: VCCU.AGRIMART.VN

Một số camera vùng sản xuất

Camera - 2

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 23/02/2020

Camera - 4

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

TP Hà Nội | 23/02/2020

Camera - 1

HTX Phương Nam

Tỉnh Sơn La | 23/02/2020

Camera - 1

HTX Toàn Phát

Tỉnh Sơn La | 23/02/2020

Camera-1

HTX NN An Toàn Chiềng Hặc

Tỉnh Sơn La | 23/02/2020