Tin tức truyền thông

Bài viết

TẬP HUẤN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG EGAP CHO HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ YÊN SỞ
Đọc thêm
BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG BỘ NÃO NGƯỜI - CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI Ở VIỆT NAM
Đọc thêm
Chè Shan tuyết Túng Sán/Chè xanh
Đọc thêm
Hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực cho eGap
Đọc thêm
Ngày hội “Nâng cao giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch ”
Đọc thêm
Ký kết Hợp tác Giám sát hanoi.egap.vn Lúa hữu cơ vụ mùa 2021 tại HTX Đồng phú
Đọc thêm