Cơ sở sản xuất

Bạn chưa có quyền truy cập vào cơ sở sản xuất


Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể được cấp quyền truy cập


Địa chỉ : Số 417 Hoàng Công Chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: Mr. Nam: 0334 561 882
Mr. Vinh: 0913 567 444
Ms. Hạnh: 0334 454 001