Chi tiết sản phẩm


Hình ảnh Nhãn

Nhãn

Ngành hàng Rau củ quả Nhóm sản phẩm Trái cây
Hạn sử dụng 15 ngày
Sản xuất theo quy trình VietGap

3 cơ sở sản xuất


Cấp 1: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / xem thông tin chung hợp tác xã

Cấp 2: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / thông tin chi tiết hợp tác xã/ thông tin liên hệ


Mời liên hệ với chúng tôi để tăng cấp tài khoản

Điện thoại: 0912 572 438