Chăn nuôi

Gà vườn

Gà vườn

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà hữu cơ PGS

Gà hữu cơ PGS

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Bò thịt

Bò thịt

Thuộc loại: Gia súc lấy thịt

Chi tiết sản phẩm
Lợn Brong Thịt

Lợn Brong Thịt

Thuộc loại: Gia súc lấy thịt

Chi tiết sản phẩm
Lợn Brong giống

Lợn Brong giống

Thuộc loại: Con giống

Chi tiết sản phẩm
Bò sữa

Bò sữa

Thuộc loại: Gia súc lấy sữa

Chi tiết sản phẩm
Dê sữa

Dê sữa

Thuộc loại: Gia súc lấy sữa

Chi tiết sản phẩm
Lợn rừng

Lợn rừng

Thuộc loại: Chăn nuôi động vật hoang dã

Chi tiết sản phẩm
Lợn rừng giống

Lợn rừng giống

Thuộc loại: Chăn nuôi động vật hoang dã

Chi tiết sản phẩm
Nhím rừng

Nhím rừng

Thuộc loại: Chăn nuôi động vật hoang dã

Chi tiết sản phẩm
Nhím rừng giống

Nhím rừng giống

Thuộc loại: Chăn nuôi động vật hoang dã

Chi tiết sản phẩm
Trứng gà công nghiệp

Trứng gà công nghiệp

Thuộc loại: Trứng

Chi tiết sản phẩm
Trứng gà ta

Trứng gà ta

Thuộc loại: Trứng

Chi tiết sản phẩm
Gà ri

Gà ri

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà mía

Gà mía

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà Đông Tảo

Gà Đông Tảo

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà H'Mông

Gà H'Mông

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà  công nghiệp

Gà công nghiệp

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Vịt cỏ Vân Đình

Vịt cỏ Vân Đình

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm
Gà Yên Thế

Gà Yên Thế

Thuộc loại: Gia cầm

Chi tiết sản phẩm