Chi tiết sản phẩm


Hình ảnh Chè

Chè

Ngành hàng Lương thực Nhóm sản phẩm Cây công nghiệp
Hạn sử dụng 24 tháng
Sản xuất theo quy trình OCOP

5 cơ sở sản xuất


Cấp 1: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / xem thông tin chung hợp tác xã

Cấp 2: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / thông tin chi tiết hợp tác xã/ thông tin liên hệ


Mời liên hệ với chúng tôi để tăng cấp tài khoản

Điện thoại: Mr. Vinh: 0913 567 444
Mr. Việt: 0968 549 998
Ms Phương Anh: 0359 905 395