ĐỂ BIẾT RÕ NGUỒN GỐC & QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Dịch vụ truy xuất & giám sát e-GAP
APP EGAP

Ghi chép công việc có hình ảnh, nhanh chóng, tiện lợi thay cho nhật ký giấy. Thông tin công việc được lưu trữ trực tuyến.

Cơ sở/chủ hộ có thể lựa chọn đưa thông tin & hình ảnh công khai, minh bạch ngay sau khi thực hiện.

Thao tác theo mỗi người sản xuất, từng lô/chuồng/ao, từng sản phẩm : thêm và cập nhật.

Nhận thông tin cảnh báo thời tiết & thông tin cảnh báo sâu bệnh (dành cho trồng trọt) chính xác.

Áp dụng cho nhiều ngành sản phẩm khác nhau : rau - củ - quả, trái cây, gia súc, gia cầm...

Áp dụng với nhiều quy trình

Dịch vụ truy xuất & giám sát e-GAP
Hệ thống quản lý sản xuất

Quản lý loại sản phẩm : giá cả, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản...

Quản lý nhân sự : chủ hộ, người quản lý, kỹ thuật viên

Quản lý lô sản xuất đến từng chủ hộ

Quản lý sản lượng, doanh thu, tồn kho của từng loại sản phẩm

Quản lý vật tư : phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...

Quản lý khách hàng : người tiêu dùng, đại lý, siêu thị

Tư vấn kế hoạch sản xuất dựa trên mức tiêu thụ tại các thời kỳ

Dịch vụ truy xuất & giám sát e-GAP
Camera phát trực tuyến

Quản lý nhân sự truyền trực tiếp hình ảnh tại khu vực sản xuất qua cổng truy xuất www.egap.vn

Hỗ trợ giám sát và minh bạch quá trình sản xuất. Đối tác có thể kiểm tra và theo dõi được khu vực nuôi trồng.

Tự động trích xuất hình ảnh từ camera khi thực hiện ghi chép bằng nhật ký điện tử.

Quảng bá hình ảnh chân thực tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Lưu trữ tới 30 ngày gần nhất.

Dịch vụ truy xuất & giám sát e-GAP
Tem truy xuất QR-code

Chứa thông tin truy xuất nguồn gốc : cơ sở sản xuất, địa điểm sản xuất, lô sản xuất, người nuôi trồng, địa điểm bán

Chứa thông tin về quy trình sản xuất cơ sở sản xuất, địa điểm sản xuất, lô sản xuất, người nuôi trồng, địa điểm bán(theo tiêu chuẩn sạch hoặc riêng của cơ sở) và thông tin dinh dưỡng.)

Chứa thông tin về ngày sản xuất, sản lượng của lô sản phẩm

Chứa thông tin minh bạch khâu sản xuất : các công việc (hình ảnh, thời gian chuẩn) & liều lượng loại thuốc, phân bón/ thức ăn

Thống kê lượt quét QR-code của người dùng

Cho phép tích hợp mã GS1 hoặc mã thanh toán cho siêu thị & đại lý