Cây rau

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng

Chi tiết sản phẩm
Mướp đắng

Mướp đắng

Chi tiết sản phẩm
Bắp cải trắng

Bắp cải trắng

Chi tiết sản phẩm
Cải bó xôi

Cải bó xôi

Chi tiết sản phẩm
Quả lặc lày

Quả lặc lày

Chi tiết sản phẩm
Mướp hương

Mướp hương

Chi tiết sản phẩm
Húng bạc hà

Húng bạc hà

Chi tiết sản phẩm
Rau diếp cá

Rau diếp cá

Chi tiết sản phẩm
Rau kinh giới

Rau kinh giới

Chi tiết sản phẩm
Rau húng quế

Rau húng quế

Chi tiết sản phẩm
Dưa chuột ta

Dưa chuột ta

Chi tiết sản phẩm
Cải mào gà

Cải mào gà

Chi tiết sản phẩm
Xà lách xoăn

Xà lách xoăn

Chi tiết sản phẩm
Bắp cải tím

Bắp cải tím

Chi tiết sản phẩm
Cà tím tròn

Cà tím tròn

Chi tiết sản phẩm
Bắp Cải Trái tim

Bắp Cải Trái tim

Chi tiết sản phẩm
Rau cải xanh

Rau cải xanh

Chi tiết sản phẩm
Củ cải đỏ

Củ cải đỏ

Chi tiết sản phẩm
Dưa chuột Baby

Dưa chuột Baby

Chi tiết sản phẩm
Su hào ăn ngồng

Su hào ăn ngồng

Chi tiết sản phẩm
Tảo xoắn Spirulina

Tảo xoắn Spirulina

Chi tiết sản phẩm
Cải cầu vồng

Cải cầu vồng

Chi tiết sản phẩm
Rau muống cạn

Rau muống cạn

Chi tiết sản phẩm
Cải canh baby

Cải canh baby

Chi tiết sản phẩm
Cải ngọt baby

Cải ngọt baby

Chi tiết sản phẩm
Đậu tương

Đậu tương

Chi tiết sản phẩm
Rau thủy canh

Rau thủy canh

Chi tiết sản phẩm