Chi tiết sản phẩm


Hình ảnh Cao Cà gai leo

Cao Cà gai leo

Ngành hàng Dược liệu Nhóm sản phẩm Sản phâm dược liệu
Hạn sử dụng 24 tháng
Sản xuất theo quy trình OCOP

1 cơ sở sản xuất


Cấp 1: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / xem thông tin chung hợp tác xã

Cấp 2: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / thông tin chi tiết hợp tác xã/ thông tin liên hệ


Mời liên hệ với chúng tôi để tăng cấp tài khoản

Điện thoại: Mr. Vinh: 0913 567 444
Mr. Việt: 0968 549 998
Ms Phương Anh: 0359 905 395