Chi tiết sản phẩm


Hình ảnh Bánh canh khô

Bánh canh khô

Ngành hàng Dược liệu Nhóm sản phẩm Bánh canh khô
Hạn sử dụng 15 ngày
Sản xuất theo quy trình VietGap

0 cơ sở sản xuất


Cấp 1: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / xem thông tin chung hợp tác xã

Cấp 2: Xem thông tin chi tiết sản phẩm / thông tin chi tiết hợp tác xã/ thông tin liên hệ


Mời liên hệ với chúng tôi để tăng cấp tài khoản

Điện thoại: 0912 572 438