LIÊN HỆ

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PoC CỦA WB VÀ BỘ KHCN

PGS.TS Mai Quang Vinh

Số 417 Hoàng Công Chất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng

maiquangvinh@gmail.com

0913 567 444

Hỗ trợ kỹ thuật

maiquangvinh@gmail.com

0913 567 444