Bài viết

Giới thiệu & tập huấn sử dụng Nhật ký điện tử EGAP và quy trình vải hữu cơ
Đọc thêm
Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm cơ sở sản xuất Chúc Sơn áp dụng bộ giải pháp EGAP
Đọc thêm
Công nghệ iMetos - giải pháp quản lý minh bạch rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap
Đọc thêm